Lægen

Karin Schelde Jacobsen (55 år/Kvinde)
Indehaver af praksis
Anciennitet som praktiserende læge: 18 år
Speciale i almen medicin